Baronie van Breda (SBB)

SBBBaronievanBredanwklein

Welkom bij Staatsbosbeheer, Kaartnr. 30, Baronie van Breda
Schaal 1:25.000

Prijs: € 7,99

De kaart omvat het gebied Breda, Lies, Rijsbergen, Strijbeekse Heide, Chaam, Alphen, Gilze, Rijen, Dongen, Oosterhout en Dorst. Op deze kaart staan ruiterpaden in het Liesbos (lengte 5 km), Mastbos (lengte 15 km), Ulvenhoutse Bos, Chaam Strijbeekse Heide (lengte ruim 50 km) en Boswachterij Dorst (lengte 27 km) ingetekend. Bij elkaar zo’n 4.000 hectare bos en natuurgebied. Het Liesbos is niet toegankelijk voor aanspanningen, ook niet op de ruiterpaden. In de andere boswachterijen mogen aanspanningen beperkt gebruik maken van de ruiterpaden. Daarbuiten zijn aanspanningen niet toegestaan.

Een oase van rust en ruimte.
Er zijn maar weinig grote steden in Nederland ie zó rijkelijk zijn bedeeld met omringende bossen en natuurgebieden als Breda. Vanaf het moment dat de eerste mensen in deze streek kwamen wonen kregen de oorspronkelijk oerbossen het zwaar te verduren. Al gauw graasde er vee in de bossen, er werd gebrand, turf en strooisel gewonnen en boeren staken plaggen voor hun veestallen. Hierdoor ontstond langzaam maar zeker een kaal heidelandschap met venen, vennetjes en stuifzanden. Begin 15de eeuw zwaaiden de heren van Breda (de Nassaus en Oranjes) de scepter. Zij zorgden voor aanleg van het Mastbos, Liesbos en Ulvenhoutse bos. Wie van paardrijden houdt kan in de Baronie van Breda zijn hart ophalen.