Nationaal Park De Biesbosch (SBB)

biesbosch klein

Welkom bij Staatsbosbeheer, Kaartnr. 27, Nationaal Park De Biesbosch (SBB) Schaal 1:25.000

Prijs: € 7,99

De kaart omvat het Nationaal Park De Biesbosch. Op de kaart staan naast wandel- en fietspaden ook een paar ruiterpaden. De Hollandse Biesbosch is een natuurgebied tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en maakt samen met de Brabantse Biesbosch deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch. Een bijzonder moeras in beweging: dat is Nationaal park De Biesbosch! Een zeldzaam mooi gebied met zoet water en getij. De Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa: een doolhof van kreken, rivieren en eilanden. Door de St. Elisabethvloed in 1421 werd een ondiepe binnenzee gevormd. Voedselrijk slib en zand, aangevoerd door de Maas en Waal vormden nieuw land waarop vegetatie zoals riet en wilgen goed gedijen. Ontdek met deze wandelkaart de mooiste historische stukken waterrijk natuur. Alle straatnamen in het buitengebied zijn aangegeven.