Drenthe

Nationaal Park Dwingelderveld en Zuidwest-Drenthe (SBB)

Nationaal Park Dwingelderveld (NM)

Schaal 1:20.000

Prijs: € 7,99

Deze kaart is van Staatsbosbeheer en omvat het gebied Dwingeloo, Ansen, ten noorden van Ruinen, Pesse, Spier, Boswachterij Dwingeloo. Op de kaart staan ruiterpaden en menpaden aangegeven in de boswachterij Dwingeloo. Paardrijden kan over de aangegeven ruiterpaden. Ook zijn er enkele huifkarroutes. Bij alle ingangen van het gebied staan borden met enkele huishoudelijke regels. Veelal geldt dat men tussen zonsopgang en zonsondergang toegang heeft tot het gebied op de bestemde wegen en paden, dus buiten de routes met paard geen toegang.

Het land van de stille heide
Het Dwingelderveld is een prachtig, afwisselend cultuurlandschap dat weerspiegelt hoe boeren dit schrale land tot in het begin van de twintigste eeuw hebben gebruikt. De akkers liggem op essen die bolrond zijn vanwege de enorme hoeveelheid plaggen met mest die er eeuwenlang is opgebracht om de akkers vruchtbaar te houden.
De heidevelden zijn weids en nauwelijks met bomen begroeid vanwege de grote schaapskudden die hier graasden. Het stuifzand is het gevolg van te intensieve begrazing en vooral van het overmatig wegsteken van plaggen.

Dagroutes
Sinds 2018 zijn nieuwe dagroutes uitgezet, met een totale lengte van 57 kilometer: Gekleurde Dagroutes voor ruiters en menners (SBB en NM).

Voor een compleet overzicht van het gebied rond Dwingeloo raden wij u aan om ook de kaart Drents-Friese Wold (SBB) aan te schaffen.