Nationaal Park Lauwersmeer (SBB)

Lauwersmeer

Welkom bij Staatsbosbeheer, kaartnr. 5 Nationaal Park Lauwersmeer
Schaal 1:25.000

Prijs: € 7,99

De kaart omvat het gebied Lauwersmeer, Engwierum, Kollum, Munnekezijl, Zoutkamp en Vierhuizen.
Op de kaart staan geen ruiterpaden ingetekend. In de gebieden Kollumeroord, Ballastplaatbos, Lauwersoogbos, Vlinderbalgbos, Marnebos en Zuidwalbos mag men vrij gebruik maken van de paden. Met deze kaart kunt U zelf een heerlijke toch rondom het Lauwersmeer uitstippelen. Een uitzondering is De Marnewaard. Dit is een militair oefenterrein. In dit gebied is een ruiterpad aangelegd waar men niet van af mag wijken.

Het Lauwersmeer lééft !
Hoe de vrees voor een dijkdoorbraak een uniek natuurgebied kan opleveren… Het Lauwersmeer. Een pleisterplaats voor duizenden vogels, maar ook voor wandelaars, fietsers, ruiters en watersporters. Een levend natuurgebied, volop in ontwikkeling sinds in 1969 de Lauwerszee werd afgesloten. Het Lauwersmeergebied is ongeveer 9.000 hectare groot. Het bestaat voor ruim de helft uit natuurterreinen: ruige graslanden, zand- en kleiplaten, grote stukken ondiep water, jonge loofbossen en recreatieterreinen. In totaal 4.700 hectare. In enkele tientallen jaren tijd is het Lauwersmeer een begrip geworden als het gaat om rust, ruimte en nieuwe natuur. Rond het gebied kom je gauw ogen tekort, met aan de ene kant een vogelrijk natuurgebied, aan de andere kant het ‘oude land’. Daar staan op de terpen nog de indrukwekkende boerderijen, in vorige eeuwen gebouwd door de herenboeren die de wind mee hadden op de vruchtbare zeeklei.