NP Dwingelderveld – Gekleurde Dagroutes voor ruiters en menners (SBB en NM)

SHTN Dwingelderverld Gekleurde Dagroutes klein

Schaal 1:50.000

Prijs: € 1,-

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Vrijwilligersgroep Ruiters en Menners DWV hebben een uitgebreid netwerk van ruiter- en menpaden aangelegd door één van de grootste bijzondere natuurgebieden van Nederland. Er zijn een viertal dagroutes uitgezet met elk een eigen kleur pictogram bordje. De dagroutes duren ca 2 uur en starten op 4 verschillende locaties. Er zijn ook zwarte ruiter-/menpaden, die verbinden de paden onderling, zodat u kunt inkorten of kunt overgaan naar een andere route.
De Routes vanuit Diever, Appelscha, Zorgvlied en Hoogersmilde gaan door het Drents-Friese Wold. De start van de routes is altijd bij een (paardentrailer)parkeerplaats en ze zijn dan in beide richtingen te volgen.

U kunt de losse dagtocht routekaarten en de overzichtskaart downloaden vanaf de website van Nationaal Park Drents Friese Wold. Ook vindt u daar meer informatie.

De Desperadoroute is een dagroute richting Vledder. Deze is op de overzichtskaart in paars aangegeven en een stuk langer, ongeveer 27 km.

Het land van de stille heide
Het Dwingelderveld is een prachtig, afwisselend cultuurlandschap dat weerspiegelt hoe boeren dit schrale land tot in het begin van de twintigste eeuw hebben gebruikt. De akkers liggem op essen die bolrond zijn vanwege de enorme hoeveelheid plaggen met mest die er eeuwenlang is opgebracht om de akkers vruchtbaar te houden.
De heidevelden zijn weids en nauwelijks met bomen begroeid vanwege de grote schaapskudden die hier graasden. Het stuifzand is het gevolg van te intensieve begrazing en vooral van het overmatig wegsteken van plaggen.

Voor een compleet overzicht van het gebied rond Dwingeloo raden wij u aan om ook de kaarten Drents-Friese Wold (SBB) en Nationaal Park Dwingelderveld en Zuidwest-Drenthe (SBB) aan te schaffen.