Recreatiekaart Meijendel

Recreatiekaart Meijendel

Schaal 1:10.000

Prijs: € 4,25

Deze kaart van Dunea, duin & water en omvat het gebied van Rijksdorp, Noordzeestrand, ten noorden van Scheveningen en Den Haag, Nieuw Wassenaar, Wassenaar.  Op de kaart staan ruiterpaden aangegeven in het waterwin-en natuurgebied Meijendel. Dit gebied is met paard alleen toegankelijk op de daartoe bestemde wegen en paden.

Let op! Het strand is toegankelijk maar in de periode 15 mei tot 15 september is het tussen 7.00 uur en 19.00 uur verboden om zich met een paard op het strand te bevinden. Meer informatie: Bezoekerscentrum Tapuit.

Afwisseling door wind, zout en zon.
Ten noorden van Den Haag ligt het gebied Meijendel: vol afwisseling door hoogteverschillen, de wisselende invloed van wind, zout en zon en al eeuwen menselijk gebruik. Het duinwater vormt al meer dan 125 jaar de grondstof van het drinkwater voor Den Haag. Runderen en paarden voorkomen dat het duin dichtgroeit. De zeereep werd door kustafslag een rechte zanddijk. Rijkswaterstaat hoogt nu met regelmaat het strand op en er ontstaan weer lage duintjes. Achter de zeereep liggen enkele valleien, die vooral in de winter vochtig zijn. Ze zijn rijk aan bijzondere plantensoorten. Ook broeden er verschillende soorten vogels.
Bij het bezoekerscentrum, theetuin annex pannenkoekenhuis, kunt u uw paard ook veilig neerzetten om wat te gebruiken.

Zie ook de kaart Hollands Duin (SBB).