Recreatiekaart Zeewolde

Zeewolde

In de bossen rond Zeewolde vindt in verband met de essenziekte momenteel groot onderhoud plaats. Zolang dat nog niet klaar is, kunnen de ruiter- en menpaden soms anders lopen. De kaart zal pas weer worden herdrukt als de routes weer definitief uitgezet zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.

Prijs: € 3,75

In de Flevopolder ligt het dorp Zeewolde. Dit jongste dorp van Nederland is omgeven door het grootste aaneengesloten loofbos van Europa, het Horsterwold en het Hulkesteinsebos.

In deze bossen heeft Stichting Zeebodemtrail, met medewerking van Staatsbosbeheer en gemeente, ruim 80 km. aan ruiter- en menpaden uitgezet. In en rondom deze bossen zijn diverse pensionstallingen, maneges, ruitersportverenigingen, campings en recreatiewoningen gevestigd. De meeste hebben een directe aansluiting op de routes. Ook aangespannen wagens zijn in dit bosgebied welkom. In combinatie met de ‘Ruiterwaaier, Ruiterroutes in Flevoland’ (niet meer verkrijgbaar) krijgt U een compleet beeld van alle routes in deze provincie. De gecombineerde routes lopen veelal over halfverharde paden, wat vooral voor menners ideaal is. Voor ruiters zijn meer bospaden toegankelijk.

De routes zijn ingetekend op deze kaart.

Aantrekkelijk gebied
Al rijdend langs de polders, de dijken en door het bos zult u merken dat de Flevopolder een zeer aantrekkelijk gebied is met een grote variëteit aan loofbossen. In de rustige stukken is er een grote kans op een ontmoeting met een ree of een vos. Starten kunt U op diverse plaatsen. Deze zijn op de kaart aangegeven. Grote groepen graag eerst met Staatsbosbeheer contact opnemen. Tel. 036 5229 999.