Groningen

Verblieven met peerd in Wold en Veen route 03: de Loosterveen route

Loosterveen route

Prijs: € 2,50

Route 3 van het Sprong over het Veen-project is 14 km. lang en heeft geen slagbomen. De route is niet bebord maar met deze gedetailleerde routekaart is de route eenvoudig te volgen.

De Loosterveen-route loopt door de relatief jonge vervening van begin vorige eeuw en is genoemd naar het Loosterveen, een gebied op de grens met Duitsland en een van de meest rustige gebieden van Nederland. Vandaar dat er vroeger ook veel smokkelroutes waren naar Duitsland. U kunt hier ook een uitstapje maken naar Duitsland. De route loopt deels langs het B.L. Tijdenskanaal, bekend uit het boek “De Graanrepubliek” van Frank Westerman. De Loosterveen route sluit aan op route 01, de Hoeve route Bellingwoude.

Zie ook:  Sprong over het Veen, overzichtskaart en de andere projectroutes in deze provincie de provincie Drenthe.