Zeeland

Walcheren (SBB)

Walcheren

Welkom bij Staatsbosbeheer, kaartnr. 2  Walcheren
Schaal 1:25.000

Prijs: € 7,99

De kaart omvat het Zeeuwse eiland Walcheren.  Op de kaart staan ruiterpaden aangegeven: tussen Vlissingen en Zoutelande, Bos Dishoek, bij Westkapelle, in bosgebied de Schotsman en in het Veerse Bos.

Achter duinen en dijken
Al sinds 1871 is Walcheren met een dam verbonden aan Zuid-Beveland en later ook aan Noord-Beveland. Toch waant u zich hier op een echt eiland. Tussen een smalle duinenrij en zware dijken langs de kust, ligt een beschut agrarisch landschap. Een handjevol boerendorpen met in hun midden de historische provinciehoofdstad Middelburg. Walcheren heeft charme. Heerlijk rijden over door heggen omzoomde weggetjes, door het bos of langs het strand, genieten van veelkleurige akkers of kerktorentjes aan de horizon. En overal is de geur van water. Want de zee, die Walcheren misschien nog wel het meest aantrekkelijk maakt, is hier nooit ver weg. Te paard kunt U alle kanten op. In het Veerse Bos, de Manteling, bos Dishoek en de Schotsman heeft Staatsbosbeheer ruiterroutes uitgezet. De laatste is ook als menroute te gebruiken. Tussen Vlissingen en Westkapelle loopt een doorgaande ruiterroute door de binnenduinrand. En dan is er natuurlijk nog het strand…

Ruiterroutenetwerk Veere
In maart 2014 is in de Gemeente Veere het Ruiterroutenetwerk Walcheren officieel geopend. De gemeente Veere heeft hiermee de primeur omdat er nog nergens in Zeeland een volledig bewegwijzerd routenetwerk voor ruiters bestaat. Het complete netwerk omvat ruim 200 kilometer aan routes over het strand, door de duinen, de bossen en het binnenland van Walcheren. Het routenetwerk is bewegwijzerd aan de hand van het knooppuntensysteem (80 stuks) zoals dit in Zeeland al bestond voor fietsers en wandelaars. Tussen de knooppunten zijn de routes in beide richtingen bewegwijzerd.

Zeeland algemeen
In heel Zeeland liggen verschillende ruiterroutes, zoals bijvoorbeeld het ruiternetwerk Noord-Beveland. Ze gaan over verharde en onverharde wegen en paden. VVV Zeeland geeft veel informatie: Ruiterroutes in Zeeland.