Friese paarden terug naar huis

TustochtIn de zomer van 2018 zal er met Friese paarden over de Afsluitdijk naar Friesland worden gereden. Dit is niet zomaar een buitenrit maar een dagtocht van 44 kilometer. Iedereen is welkom als publiek bij de start of bij de aankomst.

UPDATE
De tocht zal niet in het najaar van 2018 verreden worden maar er wordt nu gewerkt om de tocht in het voorjaar van 2019 te kunnen laten plaatsvinden.

Tústocht
De Tústocht is een tocht voor Friese paarden over de Afsluitdijk naar hun wortels, letterlijk en figuurlijk. Terug naar huis, naar Friesland.

Waar is die H heen?
In correct Fries zou de vertaling van Thuistocht ‘Thústocht’ zijn, maar gezien het internationale karakter van Leeuwarden 2018 als culturele hoofdstad van Europa, is gekozen voor een aangepaste spelling om te voorkomen dat het Engels zou worden uitgesproken en tot ‘Dústocht’ verbasterd zou worden. Natuurlijk hoort het H-tje er wel helemaal bij.

Praktisch
Het is de bedoeling om met meer dan 100 paarden deze tocht te gaan volbrengen. Het is geen wedstrijd maar een tourrit. De totale lengte is bijna 44 kilometer, iets langer dan een marathon. De tocht begint in Hippolytushoef en eindigt in Kimswerd, het geboortedorp van Grutte Pier. De eerste 6 km worden door de weilanden van Wieringen gereden. Na Den Oever wordt op of langs het fietspad op de Afsluitdijk gereden. De laatste 6 kilometer van Zurich naar Kimswerd wordt weer door de weilanden gereden. Halverwege de rit, op Breezanddijk zal een rustpunt voor ruiters en paarden zijn.
De tocht zal voornamelijk stapvoets gereden worden. Waar mogelijk kan gedraafd worden.
Ruiters die willen deelnemen aan de Tústocht moeten 17 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs of aantoonbaar op M-niveau rijden. De paarden moeten geregistreerd staan bij het KFPS en minimaal 4 jaar oud zijn.

Op dit moment wordt er gekeken op welke zaterdag deze tocht verreden kan worden. Dit hangt samen met andere activiteiten in het kader van Leeuwarden 2018 Culturele hoofdstad van Europa en van de geplande onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) op de Afsluitdijk. Ook het inschrijfgeld moet nog worden vastgesteld.

Veel verzoeken zijn binnengekomen of de Tústocht ook aangespannen gereden kan worden. Gezien de beperkte breedte van het fietspad, zeker het gedeelte langs de sluizen, is het vooralsnog niet mogelijk. Het is na de sluizen erg lastig om van de A7 het fietspad op te komen in verband met de daar aanwezige vangrail. Het afsluiten van de A7, in welke richting dan ook is niet haalbaar. Omdat er zeker belangstelling voor bestaat zal gekeken worden of bepaalde aangespannen combinaties op een later tijdstip, apart de Tústocht kunnen rijden.

Meer informatie: tustocht.nl.

Reacties

  1. Ysbrandia 9 juli 2018 at 12:14 #

    De tocht zal niet in het najaar van 2018 verreden worden maar er wordt nu gewerkt om de tocht in het voorjaar van 2019 te kunnen laten plaatsvinden.
    http://thustocht.nl/

Geef een reactie