Kwaliteitskeurmerk voor hippische routestructuren

Kwaliteitskeurmerk Hippische routestructuren NHRP

Het Nederlands Hippisch Recreatie Platform (NHRP), waar SHTN onderdeel van is, start in 2019 met de uitgifte van een kwaliteitskeurmerk voor hippische routestructuren (ruiter- en menpaden, knooppunt-netwerken etc.).

In het NHRP zijn de belangrijkste vertegenwoordigende organisaties van recreatieve ruiters en menners in Nederland verenigd. Het keurmerk is volgens het NHRP nodig omdat bij de inrichting van routestructuren onvoldoende wordt gekeken naar veiligheid, overzichtelijkheid en uniformiteit, iets wat bij het paardrijden soms zelfs van levensbelang kan zijn. Je hebt immers met een dier te maken als niet geheel voorspelbare factor.

Door de invoering van het kwaliteitskeurmerk verwacht het NHRP dat op de eerste plaats alle nieuwe routestructuren volgens de richtlijnen worden ingericht. Bestaande routestructuren die (nog) niet voldoen aan het keurmerk kunnen bij een eerstvolgende renovatie worden aangepast.

Sinds 2014 wordt er in Nederland, België en Duitsland al gebruik gemaakt van internationale routesymbolen en nu is het volgens het NHRP de hoogste tijd dat alle routestructuren in Nederland ook uniform worden ingericht. Het keurmerk kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Namens het NHRP werken Ruiteren & Mennen en de NVVR aan de implementatie van het keurmerk.

Routebureaus, overheden, gebiedsbeheerders en geïnteresseerden kunnen informatie over het keurmerk inwinnen via de mail.