Kaartenset Twente-Salland

Aanbieding kaartenset Twente-Salland

AANBIEDING Prijs: € 4,50

Door onvoorziene tegenslag is www.paardrijdentwente.nl uit de lucht. Op deze website vond u in het verleden een routeplanner van de Twentse knooppuntenroutes, onderdakadressen, start- en rustpunten en algemene informatie over het project. De papieren kaarten van de knooppuntenroutes in Twente zijn helaas nog niet beschikbaar.

Voor wie toch graag wil rijden in het fraaie Twentse land, hebben we uit de reserves van onze SHTN-projecten een combinatie gemaakt van alle losse kaarten van Met paard te gast in Twente en een aantal losse kaarten van Met paard te gast in Overijssel: Salland, tegen een sterk gereduceerde prijs.

Knooppuntebordje TwenteDeze combinatie van routes dient als raamwerk voor het meer gedetailleerde knooppuntenproject van Paardrijnetwerk Twente. Ze geven inzicht in de basisroutestructuur, maar de geel-groene bordjes zijn vervangen door bruin-witte knooppuntenbordjes, die genummerd zijn (zie voorbeeld links). U dient dus wel te rijden op de knooppuntenmarkering, met de kaartjes als ondersteuning. Op Paardrijnetwerk Twente vindt u een deels achterhaalde planner, maar hierop kunt u wel de nummers in het veld vinden. Een en ander onder het motto ‘beter iets dan niets’.

De Regio Twente hoopt dat er in de loop van het jaar kaarten en een nieuwe routeplanner beschikbaar zijn, met alles wat er bij hoort om optimaal te genieten van paardrijden in Twente.

In onze aanbieding zijn opgenomen:

– Dagroute Den Ham (Salland)
Lengte: 30 km, verkorte route 23,5 km. Markering: rode pijlen.
De route voert grotendeels over stevige zandwegen en rustige verharde wegen. Af en toe kruist u een drukke weg waar hard gereden wordt. U rijdt door een afwisselend coulisselandschap rond Den Ham, waarbij u een aantal waterlopen tegenkomt.

– Dagtocht Denekamp
Lengte: 41,5 km, de route kan met ongeveer 20 km. verkort worden. Markering: blauw (afkorting niet gemarkeerd maar makkelijk te volgen).
In het noorden rijdt u door open landschap, met de rivier de Dinkel en het omleidingskanaal daarvan. Ook komt u langs De Bergvennen, een moerassig natuurgebied met heide. Aan het landschap is goed te zien dat het hier in het verleden wild, woest en ledig veenlandschap betrof. De route voert gedeeltelijk langs de Duitse grens, met bos en heide. Bij Beuningen komt u op wat hoger gelegen zandgronden met mooie oude bossen van de havenzaten Het Everloo en Singraven. U sluit de tocht af met een stukje via het coulisselandschap van het Tilligeter Broek. Deze dagtocht gaat voor ongeveer de helft over zandpaden.

– Dagroute Diepenheim (Salland)
Lengte ongeveer 25 km. Markering: rode pijlen.
Er zijn in deze route nauwelijks onverharde wegen opgenomen en voor een deel zijn de bermen smal, met name aan de oostelijke kant van de route. Er is geen specifiek startadres. Meer geschikt voor koetsiers dan voor ruiters omdat er deels weinig berm is. In het zuiden is een doorverbinding naar de routes in de Achterhoek (Stoeterijpad).

– Dagtocht Haaksbergen
Lengte: 50 km, de route kan met 7,5 of 15 km. verkort worden, of u maakt een kortere tocht van 19 km. aan de oostzijde. Markering: blauw. De ruiterroute wijkt op enkele plaatsen af van de menroute i.v.m. enkele vaste hekken die door een koets niet gepasseerd kunnen worden.
Wie de route start in het noorden bij de Spielehof net buiten Boekelo, komt weldra langs een terrein met de massieve hindernissen van de Boekelose military. U komt door het Usselerveld, Buurserveld, Buurserzand en natuurreservaat Witteveen. U volgt een poosje de Buurserbeek, komt in het Haaksbergerveen, een hoogveengebied met een wirwar aan heideveldjes, veenputten, veenrichels en bosjes en op landgoed Lankheet met gemengd bos, halverwege de 19e eeuw aangeplant om zandverstuiving tegen te gaan. Tot slot nog een stuk door open agrarisch gebied en bos. De route gaat behalve ten noorden van Haaksbergen grotendeels over onverharde wegen.

– Route Hardenberg-Tubbergen
Lengte: 23,5 km. Markering (tweezijdig): oranje.
Deze route verbindt de routes in het Overijsselse Vechtdal met de routes in Twente. De start van de route loopt via een fietspad langs een drukke weg, maar na 800 meter verlaat u deze weg. U rijdt door dorpjes, in brede bermen, langs rustige weggetjes en een kanaaltje. Het gebied is een typisch vervenings- en ruilverkavelinsgebied met uitgestrekte akkers en hier daar nog wat bospercelen. Het is een rustige dunbevolkte streek. Een deel van de route loopt langs zandwinningsputten richting Duitsland. In Duitsland – uitgestrekte, eenzame veengebieden – is de route niet gemarkeerd maar eenvoudig te volgen. Uiteindelijk sluit de route in Nederland aan op de Dagtocht Tubbergen West.

– Dagroute Hof van Twente
Lengte: 42 km. Markering: rood.
U rijdt hier in west Twente, een streek met van oudsher veel adel die in kastelen, landhuizen en havezaten woonde. In het landschap zijn de sporen van deze oude landgoederen nog goed te herkennen in de statige boerderijen met luiken in de kleuren van de landheer en zwaar, oud geboomte. De route loopt in het noorden min of meer langs het Twentekanaal, door afwisselend, kleinschalig landschap. Zuidelijk van Delden en Hengelo is de streek bosrijker. Een deel van de dagtocht loopt tegen de dagtocht rond Haaksbergen in, door open agrarisch landschap. De dagtocht biedt veel zandpaden, met in het westelijke gedeelte rustige, verharde wegen met goede bermen.

– Dagroute Holterberg (Salland)
Lengte ongeveer 25 km, korte route: 12,5 km. Markering: rode pijlen.
Deze route voert voor het grootste deel over zandwegen. Het is een tocht met ‘lange lijnen’, zoals ook op de kaart te zien is. Een deel van de paden is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Stilte, prachtige natuur en hier en daar on-Nederlandse vergezichten treft u op deze route aan. Wie kiest voor de dagroute over de Holterberg, kiest voor de rust en mooie uitzichten in dit nationaal park.

– Dagroute Markelo (Salland)
Lengte 34 km voor ruiters, 38 km voor menners. Markering: blauwe pijlen.
Typisch voor Markelo is het glooiende essenlandschap rond het dorp, dat als het ware in een kommetje ligt van de vijf heuvels (‘bergen’) rond Markelo. De route voert door dit afwisselende landschap, waarin bos en akker- en weideland elkaar afwisselen. In het noorden in de Borkeld zandpaden, verder meest verharde wegen met goede bermen.

– Dagtocht Oldenzaal
Lengte: 42 km. Markering: rood. De doorgaande route loopt grotendeels mee met deze dagtocht.
De route heeft het kanaal Almelo – Nordhorn als begrenzing in het noorden en voert door afwisselend landschap, o.a. langs de oude bossen van havezate Het Everloo. Het landschap is heuvelachtig en biedt fraaie doorkijkjes en uitzichten. De A1 en de spoorlijn richting Nordhorn worden overgestoken middels viaducten. De tocht voert door het afwisselende, beboste heuvellandschap waarin Paasberg, Tankenberg en Lonnekerberg voor hoogteverschil zorgen. Meer noordwaarts gaat de tocht door het open, rustige Rossumerveld met fraaie oude boomgroepen. De tocht gaat voor ruim de helft over zandpaden.

– Dagtocht Ootmarsum
Lengte: 26 km. Markering: rood, deels oranje/rood.
In het noorden rijdt u deels in het bijzonder fraaie bosgebied van het Springendal en deels door open agrarisch gebied dat duidelijk tekenen van ouderwetse ruilverkaveling vertoont. Naarmate u zuidelijker komt, wordt het landschap wat kleinschaliger. Onderweg komt u diverse waterlopen tegen, de Hollandergraven en de Tilligterbeek, die helaas getemd zijn en hun beekkarakter verloren hebben. U rijdt afwisselend aan de noord- en zuidzijde van het kanaal Almelo – Nordhorn, daarbij passeert u de natuurgebieden van Agelerbroek en Voltherbroek. De route voert u tevens door het Vasser grafveld, via Nutter en Nutterex, naar het bronnengebied bij het Springendal. Behalve ten oosten van Ootmarsum voert de route grotendeels over zandpaden.

– Route Ootmarsum-Diepenheim
Lengte: 45 km. Markering (tweezijdig): oranje.
Deze lange route vormt een verbinding tussen de routes in Oost Twente en de routes in het project Met paard te gast in Overijssel – Salland. Deze route takt af van de route Tubbergen West en komt bij het natuurgebied De Borkeld uit op de dagtocht rond Markelo van het project Met paard te gast in Overijssel – Salland. U rijdt door een afwisselend coulisselandschap met kleine bospercelen. Via een viaduct steekt u de A35 over en komt dan op het grondgebied van Landgoed Twickel met zijn prachtige oude beuken en eiken. U komt langs de fraaie Twickelervaart en steekt het Twentekanaal over. Uiteindelijk rijdt u richting de Markelose ‘bergen’. De route gaat voor ongeveer de helft over zandwegen.

– Dagtocht Tubbergen Oost
Lengte: 37 km, te verdelen in twee routes, een noordelijke route van 23,5 km. en een zuidelijke route van 27 km. Markering: blauw. U kunt overal starten.
In het noorden rijdt u door een bosrijk en heuvelachtig landschap op de noordelijke Manderheide, van de heide zelf is niet veel over, deze is grotendeels bebost. U passeert watermolens in de Mosbeek, deze zijn te bezichtigen. U komt door het prachtige Springendal met een mooi oud beukenbos en in het mooie, verstilde Vasser grafveld met zijn intrigerende grafheuvels. Als u hier beslist te verkorten, komt u meer westwaarts door open gebied met kleine bosperceeltjes en houtwallen. De noordelijke route gaat grotendeels over zandwegen.
Zuidwaarts gaat u door glooiend, afwisselend terrein.

– Dagtocht Tubbergen West
Lengte: 34,5 km, de route kan met 8 km. verkort worden. Markering: rood. Waar de doorgaande route Hardenberg-Oldenzaal meeloopt: oranje-rood.
In het noorden loopt de route door vlak, agrarisch land. Aan de smalle percelen is nog te zien dat het een veengebied betreft, dat is afgegraven en geschikt gemaakt voor landbouw. Het is een stille hoek van Nederland. Waar de route in zuidelijke richting buigt, wordt het landschap wat bosrijker en afwisselender. Hier begint het kleinschalige coulisselandschap. De route voert grotendeels langs rustige verharde wegen met voldoende berm. Het aandeel zandpaden is in deze route niet zo hoog.

– Dagtocht Weerselo
Lengte: 23,5 km. Markering: blauw.
De route loopt eerst een aantal kilometers langs het kanaal Almelo-Nordhorn. Als de route zuidwaarts buigt, wordt het landsschap afwisselend en rustig agrarisch. U rijdt afwisselend door kleine bospercelen en agrarisch gebied en kunt genieten van het aantrekkelijke Twentse coulisselandschap. De route gaat voor het grootste deel over zandwegen.