Enorme sanering van ruiter- en menpaden door Staatsbosbeheer in Brabant

Ruiteren en mennen

Dat ruiters en menners steeds meer als ongewenste gast bij SBB wordt gezien, bevestigen de verregaande saneringen in verschillende natuurgebieden in Noord Brabant.

Het gaat hierbij om een enorme reductie van mogelijkheden in het Leenderbos (Heeze/Leende/Valkenswaard), in Landgoed De Pan en De Vrolijke Jager in Cranendonck en bijna tegelijkertijd in Grenspark De Kempen in Bergeijk. In deze gebieden worden paarden veelal alleen nog op openbare zandwegen gedoogd.

Veel ruiters en menners hebben Ruiteren & Mennen benaderd en gevraagd om in actie te komen. Ook in het uitgestrekte Leenderbos met haar vele mooie ruiter-en menpaden is het een zwaar verlies voor alle gebruikers.
R&M roept daarom alle belangenorganisaties op om gezamenlijk in actie te komen tegen de massale en structurele uitsluiting van paarden in SBB-gebieden. In Zuid-Oost Brabant zijn nog maar enkele SBB-gebieden tegankelijk voor paarden. Een schande hoor je van veel recreanten.

Door het steeds verder terugdringen van ruiters en menners uit natuurgebieden zal het recreatief paardrijden zwaar onder druk komen te staan.
Ruiters en menners worden op deze wijze immers verdreven naar onaantrekkelijk stedelijk gebied en verharde, veelal gevaarlijke wegen in het buitengebied.

Een wrang detail is dat er op dit moment vanuit diverse overheden initiatieven worden ontwikkeld om meer hippische routestructuren aan te leggen. Als deze louter kunnen worden aangelegd buiten natuurgebieden, schieten men het doel voorbij en zullen ze nauwelijks worden gebruikt.

Ruiteren & Mennen is van mening dat het de hoogste tijd wordt dat recreatieve ruiters en menners massaal in protest komen om de hetze die Staatsbosbeheer tegen paarden in hun gebieden voert te stoppen.

De politieke druk zowel op landelijke als provinciale overheden zal moeten worden opgevoerd om samen het tij te keren. Het zijn immers de provincies die SBB financieel voor een groot gedeelte ondersteunen.

Bron: Stichting Ruiteren & Mennen