Provincie Gelderland omarmt NHRP-kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk Hippische routestructuren NHRP

Nadat in 2018 het NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie Platform, waar SHTN onderdeel van is) aankondigde om in 2019 te komen met een kwaliteitskeurmerk voor hippische routestructuren is er veel gebeurd (zie nieuws 16 oktober 2018).

Routebureaus, gemeenten, gebiedsbeheerders en provincies toonden direct veel belangstelling voor het initiatief van de samenwerkende hippische organisaties om de kwaliteit van routestructuren voor recreatierijders te verbeteren.

Provincie Gelderland heeft als ‘De paardenprovincie van Nederland’ direct aangegeven dat alle nieuw aan te leggen routestructuren voortaan moeten voldoen aan het hoogste kwaliteitsniveau. Hierdoor neemt Gelderland gelijk de koppositie in als het om veiligheid, uniformiteit en kwaliteit gaat voor ruiters en menners die komen genieten van de mooie gebieden die Gelderland rijk is.

Veiligheid wordt steeds belangrijker als men met paarden door het almaar drukker wordende verkeer gaat rijden. Een routestructuur uitzetten voor ruiters en menners vereist daarom specifieke kennis, die bij veel organisaties en routebureaus nu nog ontbreekt. Binnen het NHRP is de noodzakelijke kennis wel aanwezig wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk.

Naar verwachting zal het keurmerk en bijbehorende richtlijnen de kennis bij andere organisaties welke zich bezig houden met de aanleg en/of adviezen van routestructuren vergroten, zodat de kwaliteit over de gehele breedte zal toenemen.

Het eerste kwaliteitskeurmerk zal in het voorjaar 2019 in Gelderland worden uitgereikt. Dat dit gepaard gaat met de nodige feestelijkheden mag duidelijk zijn.

Routebureaus, overheden, gebiedsbeheerders en geïnteresseerden kunnen informatie over het keurmerk inwinnen via de mail.