Ruiter- en menroutes in het Dwingelderveld

Bordjes Dwingelderveld

In het vroege voorjaar van 2018 zijn vele vrijwilligers i.s.m. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan de slag geweest om nieuwe dagroutes uit te zetten. Vanaf diverse parkeerplaatsen, zoals bij het bezoekerscentrum Ruinen (Benderse 22, 7963RA Ruinen) en bij de Natuurpoort Spier (P-trailer parkeerplaats Spieregerweg) en vanaf de P-plaats Oude Hoogeveense Dijk via Dwingeloo, kan gestart worden.

Nieuw zijn de ruiterroutes in het Lheederzand. Deze zijn met een blauw-groene streepjeslijn aangegeven. Recreanten mogen in het gebied niet afwijken van de paden. Ook mogen paarden niet aan de randen van veentjes gedrenkt worden, om te voorkomen dat kwetsbare oeverplanten beschadigd worden.

Ook buiten het Dwingelderveld ligt nog eens 13 kilometer aan paardenroutes. Een klein deel hiervan is ruiterpad en niet geschikt voor mencombinaties. Ook buiten het Nationaal Park liggen delen van de routestructuur. De paden sluiten aan op de routes die beschreven staan in de gids “Men- en ruiterroutes Drenthe”. In het Nationaal Park is het de bedoeling dat ruiters- en menners uitsluitend gebruik maken van de aangegeven routes.

U kunt de overzichtskaart (pdf, 4,5 Mb) en bijbehorende folder (pdf, 1,8 Mb) downloaden.
Meer informatie: NP Dwingelderveld.