Veelgestelde vragen

Ruiterroutebordje

In de loop der jaren worden sommige vragen vaker gesteld. Hieronder een paar van de veelgestelde vragen en antwoorden.

Is een ruiter- of koetsiersbewijs verplicht om buiten te rijden?
Aan welke verkeersregels dien ik mij, als ruiter/menner/begeleider, te houden?
Kan ik ergens een paard huren om een buitenrit te maken?
Kun je bij SHTN kant en klare reizen of arrangementen met paarden boeken?
Mijn kind wil naar een ponykamp. Hebben jullie goede adressen?
Toelichting onderdakadressen
Toelichting op de aanschaf en het gebruik van kaarten
Toelichting trektocht in het buitenland
Uitleg routes en paden
Wat te doen als u als (sport)fietser een paard tegenkomt?
We willen een personeelsfeestje organiseren en hadden bedacht dat het leuk is om dan te gaan paardrijden. Hebben jullie daar adressen en tips voor?

Staat uw vraag hier niet tussen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Is een ruiter- of koetsiersbewijs verplicht om buiten te rijden?

Nee, op de meeste plaatsen is dit niet verplicht. Uitzonderingen zijn op landgoed Nienoord (gemeente Leek), in het Arnhemse gemeentebos, de Amsterdamse Waterleidingbossen en het Goois Natuurreservaat.
In de gemeente Soest bent u verplicht een zgn. ruiterpenning of -brief aan te schaffen voor het gebruik van de speciale ruiter- en menpaden.
En er zijn diverse gebieden van Natuurmonumenten waarvoor een ruiterpas (voorheen ruitervergunning) nodig is. Deels zijn dit vergunningen voor een heel jaar, die soms behoorlijk duur zijn (landgoederen in Utrecht bijvoorbeeld), deels zijn het kortlopende vergunningen, zoals die van Natuurmonumenten in Montferland, Nationaal Park Veluwezoom, Mantingerveld en Loonse en Drunense duinen. Deze vergunningen kunt u via ons bestellen en zijn in alle gebieden van Natuurmonumenten geldig.

Aan welke verkeersregels dien ik mij, als ruiter/menner/begeleider, te houden?

In het kort: als ruiter of menner ben je in het verkeer een bestuurder. Voor jou gelden dan dezelfde voorrangsregels als voor fietsers, bromfietsers en autobestuurders. Rechts heeft dus altijd voorrang, tenzij anders is aangegeven. Rijd je op de rijbaan, dan mag je niet naast elkaar rijden. Als er een ruiterpad is, dan moet je dat gebruiken. Is er geen ruiterpad, dan houd je zoveel mogelijk rechts op de rijbaan, als het kan in de berm. Op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken mag je niet komen, ook niet als je naast je paard loopt. Dit alles geldt ook voor menners.
Zie verder: verkeersregels voor ruiters en menners (Veilig Verkeer Nederland).

Kan ik ergens een paard huren om een buitenrit te maken?

In het algemeen is dit niet mogelijk zonder begeleiding. Een paard wordt niet zo makkelijk verhuurd als een auto, het is tenslotte een levend wezen met een eigen wil en karakter. Ook het hebben van een ruiter- of koetsiersbewijs is voor de verhuurder meestal geen reden om een uitzondering te maken.
Als u een buitenrit wilt maken, kunt u het beste eerst uitzoeken in welke streek u wilt rijden en dan via de website van de FNRS in die omgeving een manege zoeken. Neem dan contact op met de manege van uw keuze, om te informeren of er op verzoek begeleide buitenritten worden gemaakt en wat de voorwaarden en kosten zijn.

Kun je bij Stichting Hippisch Toerisme Nederland kant en klare reizen of arrangementen met paarden boeken?

Nee, dit is niet mogelijk. De Stichting heeft geen boekingskantoor en verzorgt geen arrangementen. Hiervoor verwijzen we naar diverse ondernemers en gespecialiseerde ‘paardenreisbureaus’.

Mijn kind wil naar een ponykamp. Hebben jullie goede adressen?

In vrijwel alle paardenbladen staan adressen van maneges en paardenhouders die ponykampen aanbieden. Vooral in de zomerspecials is een groot aanbod te vinden. De FNRS heeft een eigen certificering voor ponykampen. Adressen van deze bedrijven zijn te vinden op de website van de FNRS. U kunt daar een bedrijf zoeken op naam of plaatsnaam en zien of ze ponykampen organiseren.

Toelichting onderdakadressen

De onderdakadressen worden niet onderworpen aan controle door Stichting Hippisch Toerisme Nederland. Als vrijwilligersorganisatie missen wij hiertoe de benodigde mankracht. Wel kan het zijn dat het onderdakadres door andere organisaties, zoals bijvoorbeeld ANWB of VVV, gekwalificeerd is.
Ondernemers melden zich vrijwillig bij ons aan en bepalen zelf wat zij aanbieden aan onderdak, eetmogelijkheden en stalling voor het paard. Soms is er voor het paard alleen weidegang mogelijk. Per onderdakadres wordt aangegeven, wat het aanbod is. Dit is dus zeer divers en varieert van kleinschalige tot zeer grote bedrijven en qua prijs tussen goedkope, eenvoudige adressen en dure, luxe adressen. De gebruiker kan zijn keus hieruit maken en met de ondernemer in contact treden voor nadere afspraken over verblijf en kosten.

Toelichting trektocht in het buitenland

Een verre reis met een paard vereist zeer veel voorbereiding. De planning vraagt  vaak veel meer tijd dan de reis zelf. De Stichting heeft van veel gebieden in Nederland kaarten en gidsen, maar van de verbindingsroutes tussen deze gebieden is niet bekend of ze wel of niet geschikt zijn om per paard te volgen. Goede kaarten zijn onontbeerlijk, maar ze zeggen niets over de aard van de te volgen wegen. Zeker in drukke gebieden is een goede verkenning van belang. Zelf uitzoeken of contact opnemen met (landelijk werkende) verenigingen met veel leden die buiten rijden kan veel informatie en vaak ook onderdakadressen opleveren. In Nederland is dit bijvoorbeeld de NVVR, in België de VVR, in Duitsland de VFD.
Ook voor langere trektochten binnen Nederland geldt, dat de Stichting Hippisch Toerisme Nederland wel gidsen en kaarten en deels ook advies levert, maar we hebben te weinig mensen om uitgewerkte trektochten uit te stippelen, waarbij routes en onderdakadressen worden aangeleverd.

Uitleg routes en paden

We maken onderscheid tussen een ruiter- of menroute en een ruiter- of menpad.
Een route is een rondlopende tocht, die men kan beginnen op een tevoren bepaald startpunt, waar men na afloop ook weer uitkomt. Het startpunt kan een willekeurige plek langs de route zijn of een plaats die als startpunt is aangegeven op de kaart of in de gids. Alleen bij de lange, doorgaande routes komt men niet meer op het startpunt uit. In onze gidsen staat dit ook vermeld en zal duidelijk zijn of het een verbindingsroute betreft of een dagtocht.
Een ruiter- of menpad kan onderdeel uitmaken van een route, maar dat hoeft niet. Het kan ook een pad zijn dat door een terrein loopt en aansluit op openbare wegen. In het algemeen is het ruiter- of menpad als zodanig aangegeven met bebording en is de ondergrond geschikt voor gebruik met paarden.

We willen een personeelsfeestje organiseren en hadden bedacht dat het leuk is om dan te gaan paardrijden. Hebben jullie daar adressen en tips voor?

Via VVV kantoren zijn adressen te krijgen van bedrijven die ‘iets’ met paarden in deze sfeer organiseren.
Onze tip is: ga een huifkartocht maken, waarbij onderweg of naderhand leuke dingen worden gedaan. Rijden is voor lang niet iedereen leuk. Mensen die het niet kunnen zien zich beperkt tot wat rondjes in stap door een binnenmanege. Of dat nou zo geweldig leuk is…