NP Dwingelderverld – Gekleurde Dagroutes voor ruiters en menners (SBB en NM)

SHTN - Dwingelderverld Gekleurde DagroutesSchaal 1:50.000

Prijs: € 1,-

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Vrijwilligersgroep Ruiters en Menners DWV hebben een uitgebreid netwerk van ruiter- en menpaden aangelegd door één van de grootste bijzondere natuurgebieden van Nederland. Het netwerk omvat onder meer drie dagroutes, waarbij start- en eindpunt gelijk zijn. Deze dagroutes zijn gekleurd en hebben ieder een lengte van ongeveer 18 km. Ze beginnen bij een (paardentrailer)parkeerplaats en zijn in beide richtingen te volgen. De gekleurde nummering geeft gemakkelijke oriëntatie in het veld. Op sommige punten (nummers) kunnen routes gekoppeld worden en zo de te volgen route verkorten of verlengen. Ook staan er op de kaart verbindingsroutes (wit) en aanvoerroutes (zwart) naar dorpskernen of maneges.

Het land van de stille heide
Het Dwingelderveld is een prachtig, afwisselend cultuurlandschap dat weerspiegelt hoe boeren dit schrale land tot in het begin van de twintigste eeuw hebben gebruikt. De akkers liggem op essen die bolrond zijn vanwege de enorme hoeveelheid plaggen met mest die er eeuwenlang is opgebracht om de akkers vruchtbaar te houden.
De heidevelden zijn weids en nauwelijks met bomen begroeid vanwege de grote schaapskudden die hier graasden. Het stuifzand is het gevolg van te intensieve begrazing en vooral van het overmatig wegsteken van plaggen.

U kunt de overzichtskaart (pdf, 4,5 Mb) en bijbehorende folder (pdf, 1,8 Mb) ook downloaden.

Voor een compleet overzicht van het gebied rond Dwingeloo raden wij u aan om ook de kaarten Drents-Friese Wold (SBB) en Nationaal Park Dwingelderveld en Zuidwest-Drenthe (SBB) aan te schaffen.