Men- en ruiterroutes Noordoost Friesland

Men- en ruiterroutes Noordoost Friesland

Prijs: € 15,95

De gids bestrijkt het gebied tussen het Lauwersmeer, de Waddenzee, Marrum, Stiens, Leeuwarden, Garyp, Surhuisterveen en Kollum en bevat 26 routes van 10 tot 37,5 km, totaal 600 km, en een overzichtskaart. Tevens adressen van pleisterplaatsen, overnachten met paard, manege’s en stalling, vee- en dierenartsen, hoefsmeden en ruitersportzaken.

Noordoost Fryslân, hoefgekletter, frisse lucht en een gevarieerd landschap
In een rustige draf of in volle galop door het oudste cultuurlandschap van Nederland, Noordoost Fryslân. Voor mensen die er te paard op uit willen gaan. Het beeld van dit deel van Fryslân kenmerkt zich door een gevarieerd landschap van wadden en wouden. Een uitgestrekt klei- en terpenlandschap met kwelders, terpdorpjes, dijken, sluizen, fraaie boerderijen en zilte graslanden in het noorden. De weidse vlakten van It Noarderleech bij Marrum en Nationaal park Lauwersmeer zijn in trek bij natuurliefhebbers. Wat meer naar het oosten en zuiden, onder de lijn Dokkum/Kollum, begint het Friese Woudengebied, een streek met een heel eigen karakter.  Hier wordt het landschap bepaald door kleine weilanden, oude zandpaden, maar vooral ook door pingoruïnes en mooi in tact gebleven houtwallen en elzensingels. Op de routes langs Waddenzee en Lauwersmeer voelt u de wind en ruikt u de typische geuren van de zee.

Deze gids vervangt Met paard te gast in de Noordelijke Friese Wouden.