Achterhoek-Zuid (SBB)

Achterhoek-ZuidWelkom bij Staatsbosbeheer, kaart nr. 42, Achterhoek-Zuid
Schaal: 1:27.500

Prijs: € 7,99 – Deze kaart is in herdruk

De kaart omvat het gebied tussen Zelhem, Hoog-Keppel, Wehl, Beek, ‘s-Heerenberg, Ulft, Dinxperlo, Varseveld, Lichtenvoorde, Ziewent en Mariënvelde. Er staan ruiterpaden ingetekend in het Bergherbos en Montferland. Tevens treft u ruiterpaden op Landgoed Slangenburg aan (ten oosten van Doetinchem), waar men ook enkele hindernissen heeft aangelegd voor een extra uitdaging voor ruiter en menner.

Let op: in het Bergherbos en Montferland heeft u – ook als menner – een Ruitervergunning nodig van Natuurmonumenten.

Meesterstuk van mens en natuur
‘Hier liggen nog de gronden die ’t maagdelijk kleed der eeuwen dragen’ schreef een onbekende auteur in 1919 over het landschap van de Achterhoek. Met het verstrijken van de tijd zijn er in ons land vrijwel geen pure, onbedorven landschappen meer te vinden. Ook in de Achterhoek heeft de tijd niet stilgestaan. Vroeger was het een woest gebied, vol ondoordringbare venen en moerassen. Alleen op de iets hoger gelegen zandgronden kon bebouwing ontstaan. Dankzij grote ontwateringsprojecten werd de streek in vroegere eeuwen voor de landbouw geschikt gemaakt. Het resultaat is een afwisselend landschap van kleine akkers en weilanden, heggen en bossen, landgoederen en dorpjes, vennen en beken, kastelen en boerderijen, houtwallen en holle wegen. Waar de sfeer van gemoedelijkheid en noaberschap nog niet verloren is gegaan en waar het landschap na elke bocht in de weg een ander gezicht toont.

Zie ook de kaarten Achterhoek-Noord  (SBB) en Bergherbos (NM).